PROJEKTY UNIJNE

TELEOPIEKA I TELEREHABILITACJA SZANSĄ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I ICH OPIEKUNÓW NA ŻYCIE BEZ BARIER
RPSW.09.02.03-26-0010/17-00

(miasto Starachowice)


TELEOPIEKA I TELEREHABILITACJA SZANSĄ DLA NIESAMODZIELNYCH MIESZKAŃCÓW KIELC ORAZ ICH OPIEKUNÓW NA ŻYCIE BEZ BARIER
RPSW.09.02.03-26-0002/18

(miasto Kielce)

CENTRUM WSPARCIA I AKTYWIZACJI
BEZ BARIER
RPSW.09.02.03-26-0009/18

(tereny wiejskie gminy Małogoszcz)


NIEZALEŻNI DZIĘKI TELEOPIECE I TELEREHABILITACJI
RPSW.09.02.03-26-0009/18

(tereny wiejskie gminy Małogoszcz)